Dlaczego należy wdrażać standardy w firmie?

Dlaczego należy wdrażać standardy w firmie?

Korzyści, które przynosi odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem jest naprawdę wiele. W odpowiednim zarządzaniu doskonale sprawdza się Lean management.

Jakie daje korzyści?

Narzędzia, które dostępne są w ramach Lean management usprawniają funkcjonowanie firmy. Obniżenie kosztów produkcji, wzrost wydajności oraz poprawa bezpieczeństwa na stanowiskach pracy to największe korzyści, jakie daje zarządzanie zgodne z Lean management.

Podstawowym narzędziem stosowanym w zarządzaniu w duchu Lean management jest system 5s. Narzędzie to jest znane od bardzo dawna. System 5s został opracowany w Japonii, świetnie sprawdza się także w europejskich firmach. Zachowanie porządku na stanowisku pracy, oznakowanie każdego miejsca, w których pracownik może być narażony na utratę zdrowia lub życia na tym między innymi polega system 5s.

Gdzie ma zastosowanie system 5s?

Narzędzia Lean są bardzo uniwersalne. Narzędzia Lean bardzo często wykorzystywane są w zakładach usługowych i produkcyjnych. Zasada 5s na hali produkcyjnej poprawia bezpieczeństwo i komfort pracy. Wdrażając 5s na hali produkcyjnej może zmniejszyć zarówno marnotrawstwo surowców, jak i czasu.

W efekcie stosowania Lean 5s powstanie ergonomiczne i czyste stanowisko pracy. Wszystkie elementy, które są niezbędne do wykonywania zadań, w systemie Lean 5s są ułożone i oznakowane w taki sposób, że ich odnalezienie nie stanowi problemu. Lean 5s ma zastosowanie w firmach produkcyjnych, usługowych. Narzędzia Lean sprawdzają się też w biurach.