Podstawowe rodzaje badania słuchu

Podstawowe rodzaje badania słuchu

Szumy w uszach, zawroty głowy czy nasilający się niedosłuch to pierwsze niepokojące symptomy, które powinny skłonić do wizyty u laryngologa. W takim przypadku lekarz skieruje na bezpłatne badanie słuchu Warszawa. To jedno z wielu miast, w którym można je wykonać. I nie warto z tym zwlekać, gdyż zaniedbanie problemów ze słuchem najprawdopodobniej skończy się jego znaczącym pogorszeniem.

Na pierwszym etapie niedosłuchu można zareagować w odpowiedni sposób – a jednym z nich jest aparat słuchowy Warszawa. To miasto, w którym można je kupić w wielu wersjach. Jednak pierwszym krokiem zawsze jest badanie. Jakie są jego podstawowe rodzaje?

Badania słuchu subiektywne

Subiektywne badania słuchu w Warszawie obejmują dwa podstawowe rodzaje – audiometria tonalna i audiometria mowy. Pierwsze badanie to podstawowy sposób na zdiagnozowanie ewentualnego niedosłuchu oraz jego charakteru i zakresu. Natomiast audiometria mowy pozwala określić poziom rozumienia mowy i poszczególnych słów. Oba rodzaje badań są wykonywane z wyciszonym pomieszczeniu, a przebywający w nim pacjent musi reagować na słyszane dźwięki.

Badania słuchu obiektywne

Audiometria (tonalna i mowy) to podstawowe badanie słuchu Warszawa. Dodatkowo oferowane są tak zwane badania obiektywne, które są przeprowadzane bez zaangażowania pacjenta, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Wśród tych badań najpopularniejsze to tympanometria (pomiar odbicia fali dźwiękowej przy użyciu specjalnej sondy), otoemisja akustyczna (ocena funkcji ślimaka na podstawie emitowanych dźwięków) oraz BERA (badanie reakcji pnia mózgu na określone dźwięki). Tego typu badania przeprowadza się przede wszystkim u dzieci.

Badanie słuchu to jedyna metoda na zdiagnozowanie niedosłuchu. A szybka i prawidłowa diagnoza to szansa na rozpoczęcie odpowiedniej terapii. Jednym z rozwiązań są aparaty słuchowe Warszawa. W stolicy jest wiele specjalistycznych gabinetów, w których można przebadać słuch i dobrać odpowiedni aparat.