Korzyści z posiadania stacji pogodowej w gospodarstwie rolnym

Korzyści z posiadania stacji pogodowej w gospodarstwie rolnym

Współcześni rolnicy w swojej pracy wykorzystują bardzo różne nowoczesne narzędzia. Jednym z nich jest stacja pogodowa dla rolnictwa. Korzystanie ze stacji pogodowej przynosi rolnikom bardzo wiele korzyści.

Stacja pogodowa dla rolnictwa: dlaczego warto ją mieć?

W pracy rolnika pogoda odgrywa bardzo ważną rolę. Stacja pogodowa dla rolnictwa dostarcza rolnikom bardzo ważnych informacji na temat temperatury, właściwości i żyzności gleby, opadów. Dzięki stacji pogodowej rolnik może lepiej zaplanować pracę. Co więcej, stacja pogodowa dla rolnictwa ułatwia też zarządzania uprawami. Umieszcza się ją bowiem bezpośrednio przy uprawach. Dzięki temu system monitoring upraw pozwala przewidzieć wystąpienie chorób upraw i w porę zauważyć szkodniki. Dzięki temu system monitoringu upraw przyczynia się do zwiększenia plonów. System monitoringu upraw gromadzi i przetwarza dane, a następnie udostępniają je użytkownikowi w postaci czytelnych wykresów. Monitorowanie upraw można zintegrować z automatycznym systemem nawożenia i nawadniania.

Monitoring atmosfery: jakie dane gromadzi?

Monitoring upraw to nie jedyne rozwiązanie, które może zostać zastosowane. Coraz częściej stosuje się także monitoring atmosfery. Na monitoring atmosfery decyduje się wiele polskich miast, to system, który dostarcza informacji o stężeniu pyłów i gazów w powietrzu. Dodatkowo system ten dokonuje pomiaru natężenia promieniowania słonecznego. Może mierzyć energię dla instalacji fotowoltaicznych i upraw. System ma budowę modułową, co daje możliwość rozbudowy.